قابل توجه مدیران محترم دفاتر/ نشست هم اندیشی و ساماندهی دفاتر مهندسی قابل توجه مدیران محترم دفاتر مهندسی ساختمان استان کردستان/
نشست هم اندیشی و ساماندهی دفاتر مهندسی
دستورکار:
- بررسی نحوه قانونمندتر کردن فعالیت دفاتر
- بررسی نحوه اداره دفاتر (شیوه نامه) 
- بررسی مشکلات دفاتر در ارتباط با سازمان و ارائه راه حل
- تشریح سیاست های سازمان در خصوص نقش دفاتر

زمان: سه شنبه 11/ 4/ 98  ساعت 11 تا 13
مکان: سالن جلسات سازمان