قابل توجە مهندسین نقشەبردار دارای پروانە اشتغال‌ بکار مهندسی قابل توجە کلیه مهندسین نقشەبردار دارای پروانە اشتغال‌ بکار مهندسی

باتوجه به اینکه تفاهم نامه تهیه نقشه عرصه املاک با اداره کل ثبت اسناد و املاک در حال انعقاد می باشد کلیه مهندسین نقشه بردار که دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی می باشند می توانند نسبت به اعلام آمادگی خطاب به ریاست سازمان جهت گذراندن دوره های مربوطه اقدام نموده و نسبت به پرنمودن اطلاعات خواسته شده در فایل اکسل زیر ولینک نمودن تصویر مدارک درخواستی در ستونهای مربوطه اقدام نمایند .
فایل تکمیل شده در قالب لوح فشرده و همچنین مدارک بصورت فیزیکی را به واحد نقشه برداری سازمان  تحویل فرمایید .

دانلود فایل اکسل