قبول شدگان صلاحیت اجرا در آزمون های آذر ماه 92 لغایت مرداد ماه 1394 نسبت به اخذ پروانه اشتغال به کار خود در صلاحیت اجرا اقدام نمایند

امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی اطلاعیه ای از مهندسان رشته های عمران و معماری که در آزمون های آذرماه 92 لغایت مرداد ماه 94 در صلاحیت اجرا حد نصاب قبولی را کسب کرده  و اعتبار قبولی 4 ساله آنها منقضی شده خواست تا نسبت به اخذ پروانه اشتغال به کار خود در صلاحیت اجرا اقدام نمایند .

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

قابل توجه قبول شدگان صلاحیت اجرا در آزمون های آذر ماه 92 لغایت مرداد ماه 1394

بدین وسیله به اطلاع آندسته از مهندسان رشته های عمران و معماری که در آزمون های آذرماه 92 لغایت مرداد ماه 94 در صلاحیت اجرا حد نصاب قبولی را کسب کرده  و اعتبار قبولی 4 ساله آنها منقضی شده و اقدامی جهت صدور پروانه اجرا به عمل نیاورده اند ، می رساند ، با توجه به بخشنامه شماره 420/158484 مورخ 25/10/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و نامه شماره 78935/98/100 مورخ 30/10/98 اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان تا پایان سال جاری فرصت دارند تا نسبت به اخذ پروانه اشتغال به کار خود در صلاحیت اجرا اقدام نمایند .

لازم به ذکر است گذراندن دوره 84 ساعته ورود به حرفه اجرا و ارائه گواهی مربوطه جهت صدور پروانه اشتغال مذکور الزامی می باشد .

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره 76-33564874 داخلی 114  تماس حاصل و یا به امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان مراجعه فرمایید .

 

امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان