مراسم تجلیل از پیشکسوتان و مهندسین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان سقز مراسم تجلیل از پیشکسوتان و مهندسین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان سقز برگزار شد.
در این مراسم که مهندس محمودی رئیس سازمان، دکتر ثابتی و دکتر قناعت اعضای هیات مدیره سازمان نیز حضور داشتند از مهندسین پیشکسوت و اعضای برجسته سازمان در این شهرستان مورد تقدیر قرار گرفتند.