مسابقه تیراندازی انتخابی تیم بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مسابقه تیراندازی انتخابی تیم بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سالن تیراندازی بعثت واقع در شهرک بعثت برگزار شد.

این مسابقات که با حضور مهندس محمودی رئیس سازمان، خانم مهندس بهار راستین عضو هیات مدیره و همچنین دکتر ژولیده مسئول رفاهی سازمان و با استقبال بانوان عضو سازمان در جهت انتخاب تیم تیراندازی بانوان سازمان برگزار گردید.

در پایان در رشته های اسلحه بادی و تپانچه نتایج به شرح ذیل حاصل گردید:

اسلحه بادی:

نفر اول : خانم مهندس روشنک رادپور
نفر دوم: خانم مهندس مهشید مشحون
نفر سوم: خانم مهندس ندا مکتوبی
نفر چهارم: خانم مهندس راشین محمودی
نفر پنجم : خانم مهندس سمیرا رحیمی
نفر ششم: خانم مهندس هدیه هازلی

تیم تپانچه:

نفر اول: خانم مهندس مهناز الماسی
نفر دوم: خانم مهندس گلاله اورک بختیاری

از طرف هیئت تیراندازی شهرستان سنندج از تلاش های مهندس بهار راستین درجهت برپزاری این مسابقات تقدیر به عمل آمد.