مصوبات 15مرداد 96

تاریخ تشکیل جلسه: 96/05/15

 

موضوع1

تشکیل کمیته کنترل دفتر نمایندگی شهرستان بانه

 متن مصوبه:مقرر گردید کمیته ایی متشکل از مهندس حسام شریعتی، مهندس گودرزی، مهندس گلابی و  آقایان محمد مرادی و هیوا واحدی با حضور در دفتر نمایندگی و شهرداری شهرستان بانه نسبت به کنترل کارکرد کلیه مهندسین علی الخصوص هیئت رئیسه دفتر نمایندگی ، نحوه به کار گیری و عملکرد کارمندان، کنترل هزینه ها و درآمدهای دفتر نمایندگی و ... اقدام و نتیجه را به هیئت مدیره اعلام و سریعاً جلسه هیئت مدیره جهت تصمیم گیری در خصوص گزارش ارائه داده شده ، تشکیل گردد.

 موضوع2

کنترل دفاتر توسط نماینده های هیئت مدیره، امور مهندسین، کمیته دفاتر در راستای تکریم ارباب رجوع

متن مصوبه:مقرر گردید سرکار خانم بهار راستین و جناب آقای مهندس مهدی حسام شریعتی و امور مهندسین و کمیته دفاتر سازمان نسبت به کنترل دفاتر حقیقی و حقوقی طراحی عضو سازمان در سطح استان اقدام و نتیجه را بصورت مستمر به هیئت مدیره گزارش نمایند.ضمناً همکاری و تعامل لازم با واحد نظام مهندسی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی بعمل آید.

موضوع3

برگزاری سمینار 2 روزه جهت مهندسین جدیدالورود و متقاضیان تمدید عضویت

متن مصوبه:مقرر گردید سمینار 2 روزه ای شامل مباحث ، آشنایی با قانون و مقررات شهرداری، قانون و مباحث مقررات ملی ساختمان و نظام مهندسی، قانون کار، مسئولیت مهندسین و ... توسط واحد آموزش سازمان برگزار گردد.در این دوره علاوه بر اجباری بودن حضور مهندسین جدید الورود ، جهت تمدید عضویت مهندسین نیز قابل ارائه باشد.

موضوع4

تعیین تاریخ مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی در سال 96

متن مصوبه:مقرر گردید مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به شرح ذیل تشکیل گردد:

  • مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه مورخ 25/06/96 ساعت 16 در محل سالن آمفی تأتر ( مولوی کرد) دانشگاه زیر با دستور کار زیر برگزار گردد:
  • ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره
  • انتخاب بازرسین سازمان
  • تراز مالی 1395
  • بودجه پیشنهادی سال 1396
  • در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء ، نوبت دوم مجمع در روز دوشنبه مورخ 27/06/96 در همان زمان و مکان و با همان دستور کار برگزار خواهد شد.