نشست مشترک هیات مدیره سازمان با رئیس سازمان برنامه ریزی استان کردستان

نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  با دکتر بهرام نصرالهی زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان برگزار گردید.

دکتر نصرالهی زاده با اعلام حمایت از ورود و مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در توسعه استان، این سازمان را با وجود بیش از شش هزار متخصص پتانسیلی مهم در استان توصیف کرد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی استان باید از این پتانسیل توانمند نهایت استفاده را ببرند.

رئیس سازمان برنامه ریزی استان کردستان عنوان کرد که حمایت عملی از بخش خصوصی از سیاست دولت است افزود: مدیریت استان در واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی و مشارکت هرچه بیشتر آنها عزم خود را جزم نموده است.

وی با استقبال از اینکه مجموعه سازمان نظام مهندسی وارد حوزه های مختلف عمرانی شود اعلام داشت: بحث واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی در مرمت و استفاده بهینه آنها بحصی جدی در استان است و ما خواستار ورود اعضای سازمان به این بخش هستیم.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز در سخنانی با اعلام آمادگی سازمان برای مشارکت در روند توسعه استان افزود: سازمان با نیروهای توانمند خود در توسعه و عمران استان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید.

وی در بحث ورود سازمان و اعضای آن به بخش بناهای تاریخی نیز اعلام داشت: سازمان بزودی برنامه های خود را در این حوزه اعلام خواهد نمود.