نفرات برتر رشته تخته نرد جشنواره ورزشی اعضای سازمان مشخص شدند نتایج مسابقات رشته تخته نرد جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
در ادامه برگزاری جشنواره ورزشی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نفرات برتر رشته تخته نرد مشخص شدند.
مهندس سیدیونسی مسئول رفاهی سازمان  ضمن اعلام  استقبال گسترده اعضا از این مسابقات، نتایج را  بشرح ذیل اعلام کرد:
نفر اول: مهندس آراز فاروقی
نفر دوم: مهندس ادریس صالحی
نفر سوم: مهندس آرش اسد پور
نفر چهارم: مهندس مهران خسروی
نفر پنجم: مهندس هومن بلندی