نمونه قرارداد طراحی ، نظارت و اجرا (معماری، سازه، مکانیک، برق)

قابل توجه اعضای محترم سازمان:

خواهشمند است با مطالعه نمونه  قرارداد طراحی ، نظارت و اجرا  (معماری، سازه، مکانیک، برق)  که توسط سازمان تهیه شده است؛  نظرات ،  انتقادات ، ابهامات و پیشنهادات خود در بخش نظرات پایین این اطلاعیه و یا بصورت مکتوب به واحد شورای انتظامی (مهندس رضازاده) تا تاریخ 7/ 8/ 94 اعلام فرمایید.