پیام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت روز مهندس

مهندس فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی پنجم اسفند روز مهندس را به جامعه مهندسی و علی الخصوص اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

پنجم اسفند بزرگداشت دانشمند نامی شرق خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به کلیه شهروندان و علی الخصوص بیش از نیم میلیون عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

امید است با همکاری کلیه مسئولین ذیربط و مهندسین گرامی کردستانی در جهت تحقق آرمان های متعالی این قشر فهیم، شهری شایسته شهروندان و سکونتگاهی امن و پایدار  را تحقق ببخشیم.

 اگر به وضعیت کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نگاهی بیندازیم و علل موفقیت در پیمودن راه دشوار توسعه آنان را جستجو کنیم بدون شک خواهیم دید جامعه توسعه یافته را متخصصین توسعه مند و مهندسان توانمند می سازند.

مهندسان بعنوان سرمایه های تخصصی کشور از ستون های اصلی و معماران توسعه در جامعه محسوب می شوند که بدون بهادادن و علم به جایگاه آنان و آماده نمودن بسترهای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آنان، رسیدن به توسعه امکان پذیر نیست.

در وضعیت کنونی و لزوم بازنگری در توسعه مندی کشور  و استان، مهندسان و علی الخصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیش از هفت هزار عضو متخصص و باتجربه، پتانسیل گرانبهایی برای رسیدن به توسعه است.

این سازمان همیشه آمادگی خود را با مراکز تصمیم گیر استان در جهت پیشرفت و توسعه جامعه اعلام نموده و دوباره بر این امر تاکید می کند.

امیدوارم کلیه اقشار جامعه و بخصوص جامعه مهندسی استان، با آگاهی و احساس مسئولیت و تلاش دوچندان  در جهت توسعه همه جانبه استان گام بردارند.

                 فریبرز خلیل اللهی

                  رئیس سازمان