کمیسیون تخصصی تاسیسات برقی سازمان خبر داد: وحدت رویه در تهیه نقشه های برقی و کنترل نقشه ها در استان

نشست مشترک کمیسیون تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مهندسینی که سابقه ی حضور در بخشهای کنترل نقشه و گروه تخصصی در مرکز و شهرستانهای استان را دارند، در محل سازمان برگزار شد.

این نشست درباره تبین وحدت رویه برای تهیه ی نقشه های برقی و متعاقبا وحدت رویه ی کنترل نقشه ها در استان بحث و تبادل نظر شد.

در این رابطه کمیسیون تخصصی برق اعلام کرد: نقطه نظرات در  جلسات کمیسیون بررسی و نتیجه نهایی به اطلاع اعضای محترم گروه برق خواهد رسید.

در ادامه این نشست نسبت به برگزاری جلسات تخصصی و نشست های مشترک تاکید گردید.

با اعلام این کمیسیون، نشست و مجمع برق به زودی و طی اعلام قبلی برگزار خواهد شد.

همچنین کمیسیون تصمیم به فراخوان پیشنهادات نحوه ی ارائه چک لیست های طراحی و نظارتی از طریق سایت سازمان به تمامی اعضای برق استان گرفته که متعاقبا اعلام خواهد شد.