Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

چهارشنبه 22 آذر 1396

دوره ورود به حرفه اجرا

دانشگاه کردستان واحد رشد و کارآفرینی-مسئول ثبت نام :خانم نصرتی-شماره تلفن :08733622750

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشد و کارافرینی - آقای ساعدپناه - شماره تماس: 09181725241

دانشگاه علمی کاربردی واحدسنندج-واحدرشدوکارآفرینی آقای تاجی- شماره تماس 08733721424

 موسسه توسعه دانش سنندج - آقای مصطفوی - شماره تماس 33152979 - 89 داخلی 11
 

دکتر صلاح الدین مولانایی

رشته: معماری

پست: رئیس  کمیته آموزش

@yahoo.co.uk

دکتر مصلح توحیدی

رشته: عمران

پست: نماینده هیات مدیره در  کمیته آموزش

@yahoo.co.uk

مهندس خالد اصلانی

رشته: عمران

پست: نماینده راه و شهرسازی

@yahoo.co.uk

مهندس بهرام رضاطلبی

رشته: عمران

پست: عضو کمیته آموزش

rezatalabi2000@yahoo.com

دکتر بهار امانی

رشته: مکانیک

پست: عضو کمیته آموزش

baharamani59@gmail.com

دکتر مسعود خلیقی

رشته: عمران

پست: عضو کمیته آموزش

@yahoo.co.uk

دکتر فرزین چاره جو

رشته: شهرسازی

پست: نایب رئیس کمیته آموزش

f.charehjoo@gmail.com