Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

زمان و یا حداکثر تعداد ثبت نام در فرم به پایان رسیده است

 بلیط استخر
  1. لطفا اطلاعات را دقیق و کامل وارد نمائید، درصورت ثبت اطلاعات اشتباه مسئولیت آن برعهده خود شخص می باشد و استرداد وجه نیز امکان پذیر نخواهد بود.
  2. تعداد افراد قابل ثبت نام 40 نفر می باشد و پس از تکمیل ظرفیت فرم بصورت خودکار تا دوره بعدی غیرفعال میشود.
  3. ثبت نام تنها پس از پرداخت اینترنتی وجه معتبر خواهد بود.
  4. در مواردی که پرداخت هزینه بلیط توسط شخص انجام نشود(منصرف شود) و یا تراکنش با موفقیت انجام نگیرد بصورت خودکار ثبت نام شخص از لیست حذف میشود و در صورت تمایل مجددا باید ثبت نام و پرداخت انجام شود.