Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

   اعضای هیات نمایندگی

   
پست نام ونام خانوادگی
رئیس مهندس محسن علم خواه
 
 
 
       مدیر اجرایی           مهندس محسن علم خواه
کارمند بهرامعلی سالمی
کارمند مهدی حسینی
کارمند حسین الله یاری
شماره تماس 08735221650
آدرس قروه - خیابان مطهری روبروی اداره ثبت و اسناد

 

 

 

شهرستان قروه

·         وضعیت عمومی

·         پیشینه تاریخی و گردشگری

·         زبان و مذهب

·         جمعیت و نیروی انسانی

·         منابع آب و خاك

·         كشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

·         جنگل و مرتع

·         صنعت و معدن

وضعیت عمومی:

شهرستان قروه با وسعت حدود ، 2430كیلومتر مربع معادل 61/8 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است . این شهرستان در جنوب شرقی استان قرار گرفته ، از شمال به بیجار، از جنوب به کرمانشاه ،از شرق به همدان و از غرب به سنندج محدود شده است. این شهرستان دارای 4مركز شهری ، 3 بخش ، 9 دهستان و 127 آبادی دارای سكنه است.

عنوان

شهرستان

استان

نسبت شهرستان به  استان (درصد)

مساحت (كیلومترمربع)

2430

28203

61/8

تعداد شهر

4

23

17.39

تعداد بخش

26

11.53

تعداد دهستان

83

10.83

آب این شهرستان از طریق 3343 حلقه چاه 187 رشته قنات 542 رشته چشمه با میزان آبدهی 379.674 میلیون مترمكعب و رودخانه های قزل اوزن و سرشاخه های آن با میزان آبدهی 856/53 میلیون متر مكعب تامین می شود.

پیشینه تاریخی و گردشگری:

قروه‌ یكی‌ از شهرستان‌های‌ استان‌ كردستان‌ است‌ كه‌ از شمال‌ به‌ شهرستان‌ بیجار و از شرق‌ و جنوبی‌ شرقی‌ به‌ شهرستان‌ همدان‌ از جنوب‌ به‌ شهرستان‌ کرمانشاه و از غرب‌ به‌ شهرستان‌ سنندج‌ محدود است‌. مهمترین‌ رودخانه‌ این‌ شهر، رودشور نام‌ دارد. شهر قروه‌، مركز این‌ شهرستان‌، در فاصله 93 كیلومتری‌ جنوب شرقی‌ سنندج‌ و در مسیر همدان‌ ـ سنندج‌ قرار گرفته‌ است‌. عوامل‌ موثر در پیدایش‌ این‌ شهر، چمه‌ جوشان‌ در شمال‌ آن‌، رودهای‌ متعدد و دشت‌ حاصل‌خیزی‌ است‌ كه‌ تا قرن‌ها موجب‌ حیات‌ آن‌ به‌ صورت‌ آبادی‌ كوچکی‌ بود تاثیر داشته است . بعدها قرار گرفتن‌ در مسیر راه‌ ارتباطی‌ شرق‌ به‌ غرب‌ سبب‌ توسعه‌ آن‌ موثر بوده است .

زبان و مذهب:

مردم شهرستان قروه به دو زبان تركی و كردی تكلم میكنند. در این شهرستان 99.93 درصد جمعیت آن را مسلمانان شیعه  و سنی  تشكیل می دهند.

دین

شهرستان

ساكن

غیر ساكن

نقاط شهری

نقاط روستائی

جمع

100

100

100

0

مسلمان

99.93

99.88

99.97

0

زرتشتی

0.01

0.01

0.01

0

كلیمی

0.00 

0.00

0.00

0

مسیحی

0.00 

0.01

0.01

0

سایر

0.05

0.02 

0.02

0

جمعیت و نیروی انسانی:

جمعیت شهرستان قروه در سال 1375 حدود 199834 نفر بوده كه با توجه به برآورد این رقم در سال 1383 به 222692 نفر رسیده است . تغییرات جمعیت در سال 1383 نسبت به سال 1375 ، برابر11.43 درصد بوده است. همچنین در سال 1383 از تعداد كل جمعت شهرستان 64.79 درصد آن را جمعیت روستایی تشكیل داده بودند.

منابع آب و خاك:

در سال 1383 حجم آبهای زیرزمینی در شهرستان قروه ، 923 میلیون مترمكعب بوده است همچنین كل منابع آب‌های سطحی در این شهرستان 347 میلیون مترمكعب بوده كه حدود 53.856 میلیون مترمكعب از این آب‌ها برداشت شده است.

عنوان

میزان (میلیون متر مكعب)

پتانسیل آب‌های زیرزمینی

923

میزان برداشت از منابع آب های زیرزمینی

379.672

پتانسیل آب های سطحی

347

میزان برداشت از آب های سطحی

53.858

كشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری:

در سال زراعی 84-1383 سطح زیر كشت محصولات زراعی و باغی شهرستان قروه بالغ بر 161545 هكتار است. از این مقدار 6/0 درصد به كشت باغات و 99.4 درصد به زراعت‌های سالانه اختصاص دارد .محصولات عمده زراعی شهرستان گندم – جو – نخود – چغندرقند – سیب زمینی – پیاز – یونجه – شبدر و اسپرس می‌باشد.
لازم به ذكر است این شهرستان دارای 7 واحد پرورش ماهی با تولید 83.6 هزار تن می باشد .

عنوان

واحد

سال1365

سال1375

سال1383

شاخصهای مقایسه ای طی سالهای 83- 1375

درصد تغییرات

رشد سالانه (درصد)

سطح اراضی زیر كشت

هكتار

116343

184113

160545

12.80-

1.69-

سطح اراضی زیركشت زراعی آبی

هكتار

15623

31385

36113

6.15

76.1

سطح زیر كشت اراضی دیم

هكتار

100720

152728

124432

18.52-

2.52-

سطح زیر كشت محصولات باغی

هكتار

1021

829

1499

8.80

7.67

میزان تولیدمحصولات باغی

تن

4402

4007

7246

78.80

7.68

میزان تولید محصولات زراعی

تن

148928

274559

575010

109.43

9.68

جنگل و مرتع:

سال 1383 در شهرستان قروه ، 202000 هكتار مراتع وجود داشته و علوفه قابل برداشت از این مراتع 49500 تن بوده است

صنعت و معدن:

تعداد صنایع موجود شهرستان قروه ، 80 واحد می باشد كه در نقاط شهری مستقر می باشند.
در سال 1383 تعداد 46 كارگاه فعال مسئولیت‌استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارتند از : مرمریت ، مرمر پوكه معدنی ، آنتیموان ،گرانیت ، شن و ماسه كوهی 
سهم این شهرستان از كارگاه های معدنی فعال استان 31 درصد می باشد. میزان تولیدات اسمی سالانه گروه معدنی غیرفلزی 409750 هزار تن می باشد .