Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

 

فراخوان همکاری و جذب مدرس......................................     دانلود

 

بخشنامه تمدید و ارتقا پایه  ....................................   دانلود

صدور پروانه اشتغال به کار آموزش ............................   دانلود

فرم صدور پروانه اشتغال به کار آموزش .......................   دانلود

لیست دوره های ارتقا پایه  .....................................   دانلود

 دستورالعمل اعطاي صلاحيت آموزشي براي دوره آموزشي اصول حرفه اي ، خدمات مهندسي ، مديريت ، ايمني و کيفيت ساخت .................................... دانلود

 
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار صلاحيت اجرا  ......................................................   دانلود

طرح درس دوره آموزشی ارتقاء پایه مهندسان .................. دانلود
 


دکتر صلاح الدین مولانایی

رشته: معماری

پست: رئیس  کمیته آموزش

@yahoo.co.uk

دکتر مصلح توحیدی

رشته: عمران

پست: نماینده هیات مدیره در  کمیته آموزش

@yahoo.co.uk

مهندس خالد اصلانی

رشته: عمران

پست: نماینده راه و شهرسازی

@yahoo.co.uk

مهندس بهرام رضاطلبی

رشته: عمران

پست: عضو کمیته آموزش

rezatalabi2000@yahoo.com

دکتر بهار امانی

رشته: مکانیک

پست: عضو کمیته آموزش

baharamani59@gmail.com

دکتر مسعود خلیقی

رشته: عمران

پست: عضو کمیته آموزش

@yahoo.co.uk

دکتر فرزین چاره جو

رشته: شهرسازی

پست: نایب رئیس کمیته آموزش

f.charehjoo@gmail.com