حضور اعضای سازمان در تئاتر"هاواری کوبانی"

حضور اعضای سازمان در تئاتر "هاواری کوبانی"

 

زمان: جمعه و شنبه (22 و 23 اسفند) ساعت 17

مکان: سالن فجر سنندج

حضور برای اعضای سازمان بصورت رایگان می باشد

جهت دریافت بلیط به امور روابط عمومی یا امور رفاهی سازمان مراجعه فرمایید