ادامه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان سوم بهمن برگزار می شود

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند که ادامه مجمع عمومی 19دیماه 1397 ، در روز چهارشنبه سوم بهمن 1397 ساعت 16 در محل سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان با دستور کار ذیل برگزار می شود:

  • ادامه بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سال 97
  • تصمیم گیری در خصوص استرداد یا سرمایه گذاری 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال 93 در شهرستان سنندج
  • ارائه گزارش عملکرد هیات امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
  • انتخابات هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان