اطلاعیه درخصوص تاریخ برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان نوبت دوم سال ۹۷

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه مهندسان می رساند در حال حاضر هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر اعلام تاریخ آزمون نوبت دوم سال ۱۳۹۷ از سوی این مقررات ملی ساختمان منتشر نگردیده است.

بدیهی است در صورت برنامه ریزی برای برگزاری این آزمون ها در سال جاری از همین طریق به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

ضمناخواهشمند است برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده، موضوع دریافت اطلاعات ویاثبت نام را فقط ازطریق همین سایت ویاسایت دفترمقررات ملی ساختمان به نشانی www.inbr.ir (سامانه آزمونهای ورود به حرفه )پیگیری فرمایید.

 

امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان