اطلاعیه شماره 2/ آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت 9 الی 17 روز پنج شنبه مورخ 12/7/1397 در شهرهای سنندج، بانه، سقز، بیجار، دیواندره، قروه، دهگلان، مریوان و کامیاران برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آیین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با دردست داشتن :

 • اصل وتصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی
 • اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 • اصل وتصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
 • اصل وتصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه
 • اصل وتصویر مصدق کارت ملی
 • دو قطعه عکس 4*3
 • تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع بند 6 _ ح شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیأت مدیره (مندرج در نظامنامه انتخابات که پیوست این آگهی می باشد)
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تایید هیأت اجرایی ودستگاه نظارت استان

از تاریخ 6/4/97 الی 20/4/97 به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در سنندج، بلوار آزدگان ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، طبقه یک اتاق 213 مراجعه وثبت نام نمایند.

بدیهی است، مدت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد وبه درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیأت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروههایی است که اعضا ی آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود وثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان وحائز شرایط زیر باشند:

 

شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیأت مدیره

 شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیأت های مدیره سازمان استان وفق ماده 11 قانون و مواد 58 و59 آیین نامه (اصلاحی 1394) به شرح زیر است:

 • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. طبق ماده 59 آیین نامه (اصلاحی1394) به شرح زیر:

الف – نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست نامزدی، یا گذشت 7 سال از زمان صدور رای قطعی مذکور

ب – نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار

پ – نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود

ت – عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده 2 مکرر آیین نامه و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر شده باشد.

 • نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی
 • داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

 • حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای بشرح زیر:

الف – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیأت مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک تحصیلی که توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون تعیین شده و به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، طبق جدولی می باشد که متعاقباً توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

ب – مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا 10 سال پس از تصویب قانون، یعنی تا سال 1384 (توضیح اینکه قانون مصوب سال 1374 است)بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد پذیرفته خواهد شد. این مدارک متعاقباً اعلام خواهد شد.

پ- گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی و اخذ گواهینامه مورد قبول راه و شهرسازی، این سه دوره با ترتیباتی که جداگانه توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، عبارت است از :

 • دوره اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان
 • دوره آشنایی با مبانی حقوق و قوانین مربوط به مهندسی ساختمان
 • دوره آشنایی با مبانی مدیریت سازمانی و امور مالی

در هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان های استان ها، این دوره های آموزشی سه گانه پس از انتخاب اعضای هیأت مدیره برای آنان برگزار خواهد شد.

ت – دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که نامزد مربوط، خواستار عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است.

ث – داشتن دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.

ج – برای نامزد هایی که به دلیل ریاست سازمان استان، اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از 5 سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعا 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای یا آموزشی یا تحقیقی در سال های متصل به زمان نامزدی بدون احتساب دوره ریاست سازمان استان الزامی است.

چ – داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان، قبل از تقاضای نامزدی.

ح – به منظور رفع تعارض منافع وتسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی باشد.

اسامی دستگاه ها، شرکت ها ونهاد های شامل این ماده که کارکنان آن نمی توانند به عضویت هیأت مدیره سازمان استان انتخاب شوند، به شرح زیر است:

 • ستاد وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت عمران شهر های جدید، شرکت بازآفرینی شهری.
 • ستاد وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
 • مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق، شرکت های آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب شهری، شرکت های آب و فاضلاب روستایی.
 • شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی
 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات ستادی و استانی
 • سازمان برنامه و بودجه کشور، ادارات ستادی و استانی.
 • سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمانهای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها.
 • شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
 • تشکیلات مرکزی و مناطق شهرداری، کلیه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری چنانچه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شهرداری باشد.
 • تشکیلات مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل آن در استان ها و شرکت های تابعه آن.
 • شورای شهر و روستا شامل اعضای اصلی و کارکنان.
 • تشکیلات مرکزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی.
 • تشکیلات مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های شهرک صنعتی استانی.
 • اعضای شورای انتطامی، بازرسان، مشاوران و کارکنان سازمان و سازمان های استان ها، روسا، هیأت رئیسه و کارکنان دفاتر نمایندگی سازمان های استان ها.

تبصره1: اشخاص مذکور در بند فوق، در صورت نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره باید در زمان تسلیم تقاضا به هیأت اجرایی، از دستگاه مربوط استعفا داده و نامه پذیرش آن توسط مقام ذیربط دستگاه مربوط را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند.

تبصره2: ماموریت به سایر دستگاه ها و مرخصی اعم از با حقوق و مزایا یا بدون حقوق در حکم استعفا نبوده و نمی تواند امکان نامزدی عضویت در هیأت مدیره استان را برای شخص فراهم نماید.

 

هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان