اطلاعیه شماره 3 هیات اجرایی/ اعلام تعداد اعضاء هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی

اطلاعیه شماره 3

اعلام تعداد اعضاء هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی

قابل توجه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

در اجرای نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بدینوسیله تعداد اعضاء هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول 61 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تفکیک رشته های هفتگانه بشرح جدول زیر اعلام می گردد.

 

تعداد اعضا هیأت مدیره

رشته ها                            

11 عضو

حداقل

اعضای

 

1

 

گروه عمران

عمران

1

 

6

نقشه برداری

1

ترافیک

1

2

گروه تاسیسات

 

برق

1

2

مکانیک

1

3

گروه معماری و شهرسازی

معماری

1

3

شهرسازی

1

رونوشت: دستگاه محترم نظارت بر انتخابات استان جهت اطلاع

 

هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کردستان