اطلاعیه شماره 8 / اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تفکیک رشته و گروه

اطلاعیه شماره 8

اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تفکیک رشته و گروه

 

دراجرای نظامنامه انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بند 7 از بخش   1-3-3 نظامنامه، در خصوص اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره با توجه به نامه شماره 3888/97ص مورخه 4/4/1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و عطف به ابلاغیه شماره 420/50520 مورخه 25/4/1397 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی ، تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان استان به تفکیک رشته های هفتگانه به صورت زیر اعلام می‌گردد.

تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان کردستان 11 نفر

 

رشته ها

تعداد اعضا        هر رشته

تعداد اعضا  هر گروه

 

 

1

 

گروه عمران

عمران

4

6

 

نقشه برداری

1

ترافیک

1

2

گروه تاسیسات

 

برق

1

2

مکانیک

1

3

گروه معماری و شهرسازی

معماری

2

3

شهرسازی

1

 

 

هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کردستان