اعلام نامزدی در انتخابات هیأت امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضاء

 

بدینوسیله به استحضار اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند اعضا پروانه داری(فاقد محکومیت شورای انتظامی)  که تمایل به نامزدی در انتخابات هیأت امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضا دارند ضروری است حداکثر تا پایان بهمن 1397 نسبت به ثبت نام به روابط عمومی سازمان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جلسات هیات امنای صندوق بصورت افتخاری بوده و هیچگونه هزینه ای بابت حق الجلسات پرداخت نمی شود.