الزام گذراندن دوره HSE  جهت تمدید ، ارتقا و صدور پروانه اشتغال در رشته های عمران و معماری از ابتدای 98

الزام گذراندن دوره HSE  جهت تمدید ، ارتقا و صدور پروانه اشتغال در رشته های عمران و معماری از ابتدای 98

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند ، پیرو اطلاعیه های قبلی و با عنایت به بخشنامه شماره 420/4155 مورخ 21/01/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان ( مشاهده )  ، گذراندن دوره آموزشی مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE  از ابتدای سال 98 برای دارندگان صلاحیت اجرا در رشته های عمران و معماری که متقاضی تمدید ، ارتقا و صدور پروانه اشتغال می باشند ، الزامیست .

ساعت دوره آموزشی جهت :

تمدید ( 8 ساعت )      ارتقای 3 به 2 ( 24 ساعت )     ارتقای 2 به 1 ( 16 ساعت )     صدور پروانه اجرا ( 8 ساعت )

ضمناً کسانی که تاکنون موفق به گذراندن دوره های فوق نشده اند می توانند با تکمیل فرم درخواست ( دانلود )

فعلاً نسبت به تمدید یا ارتقای سایر صلاحیت های پروانه خود اقدام نموده و به محض ارائه گواهی دوره ها درخواست های مربوط به صلاحیت اجرا را پیگیری نمایند .

اعضای محترم با مراجعه به پروفایل شخصی خود در سامانه امور عضویت و مدیریت دوره های ارتقای پایه در سایت سازمان قسمت خدمات الکترونیک و با شروع دوره ها امکان ثبت نام برای متقاضیان فراهم می گردد .