امکان مجدد برگزاری دوره های ارتقای پایه مهندسان در زمان انتخابات هیئت مدیره

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص عدم امکان برگزاری دوره های ارتقای پایه مهندسان تا زمان پایان انتخابات هیئت مدیره سازمان، بدین وسیله به اطلاع مهندسان گرامی می رساند ، با عنایت به نامه شماره 100/97/22225 مورخ 03/05/97 مدیر محترم مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان کردستان و ضمایم آن ، امکان برگزاری مجدد دوره های ارتقای پایه مهندسان در زمان انتخابات، مشروط به عدم استفاده از مدرسانی که کاندیدای شرکت در انتخابات هیئت مدیره می باشند بلامانع می باشد .