تقدیر سازمان نظام مهندسی کردستان از اقدام شهرداری در مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان عزم جدی و عملی  شهرداری سنندج، دستگاه های قضایی و نظارتی و انتظامی  را درمقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را ستود.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اشاره به تخریب یک باب منزل مسکونی غیر مجاز سه طبقه در منطقه سه سنندج اظهار داشت: این اقدام شهرداری در راستای احترام به حقوق شهروندی و رعایت قانون و عزم جدی برای مقابله با برهم زنندگان نظم شهری و متخلفان امر ساخت و ساز گامی ارزشمند تلقی می گردد.

مهندس محمودی ضمن اعلام حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، خواستار تداوم برخوردهای قانونی با متخلفان این امر شد.

وی افزود: معضل ساخت وسازهاي غيرمجاز، آسیب های جبران ناپذیری به  نظام مديريت و برنامه ريزي شهري و اجرای طرح تفصیلی شهر سنندج وارد می نماید.

رئیس سازمان  اعمال برخوردهای قانونی با متخلفان، لزوم بازنگری و اصلاح قوانين و مقررات موجود، بهبود عملکرد دستگاه هاي نظارتي ، تغيير ديدگاه در تهيه و تصويب ضوابط طرح هاي شهری، ایجاد بسته های تشویقی و فرهنگی، توازن در توزیع عادلانه امکانات شهری ، افزايش و تسهيل در ارائه وام ساخت مسکن، آموزش و اطلاع رساني همگاني را در اصلاح نگرش مردم و روی آوری به ساخت و ساز اصولی و مجاز و حمایت شهروندان از این امر را مثمر ثمر توصیف کرد.