ثبت نام در دوره های HSE  در سامانه امور عضویت و مدیریت دوره های ارتقای پایه سایت سازمان

قابل توجه اعضای محترم سازمان

ثبت نام در دوره های HSE به شرح ذیل در سامانه امور عضویت و مدیریت دوره های ارتقای پایه واقع در سایت سازمان kurdnezam.ir  بخش خدمات الکترونیکی از تاریخ 26/2/98 آغاز شده است

  • دورهHSE با کد 7-811 به مدت 8 ساعت جهت تمدید پروانه صلاحیت اجرا ی رشته های عمران و معماری در کلیه پایه ها و تکمیل گواهی صلاحیت ورود به حرفه اجرا ( مختص کسانی که قبلا دوره 76 ساعته ورود به حرفه اجرا را گذرانده و تاکنون پروانه اشتغال صلاحیت اجرا را اخذ نکرده اند )
  • دوره HSE با کد 818 جهت ارتقای پایه صلاحیت اجرا از 3 به 2 رشته های معماری و عمران
  • دوره HSE با کد 822 جهت ارتقای پایه صلاحیت اجرا 2 به 1 عمران و معماری

متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی فوق الذکر در پروفایل شخصی خود نسبت به ثبت نام در دوره اقدام نمایند .