ثبت نام مسابقات شنا ویژه فرزندان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ثبت نام مسابقات شنا ویژه فرزندان ( پسر ) اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

برنامه زمانبندی و جزئیات مسابقات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مقطع سنی افراد شرکت کننده از سن 6 تا 18 سال می باشد.

جهت ثبت نام کلیک نمایید