جلسه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96

قابل توجه اعضای محترم پروانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

جلسه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96

زمان: یکشنبه 27/ 3/ 97 ساعت 16الی 18

مکان: سالن اجتماعات راه و شهرسازی