دوره آموزشی HSE قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
دوره آموزشی HSE
مدرس: مهندس جلیل ناصری
زمان ثبت نام: 25/ 9/ 97 لغایت 1/ 10/ 97
مکان: سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه و یا با شماره سازمان 33564874 داخلی 117  تماس حاصل فرمایید.