سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درگذشت پدر گرامی مهندس کوسه غراوی را تسلیت گفت هیات مدیره، بازرسین، شورای انتظامی و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی مصیبت وارده به مهندس کوسه غراوی عضو گرامی شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان را تسلیت گفت.
متن این پیام بدین شرح است:

كلُّ نفـسٍ ذائِقَةُ الموت،ثم الینا تُرجَعون

جناب آقای مهندس کوسه غراوی
عضو محترم شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان

در افت و خیز ناگزیر زمانه، بندگان شاکر و صابر خداوند سر بر ساحت تسلیم می سایند و دل در گرداب اندوه ، به تسـلای او می سپارند.

با نهایت همدردی و تالم، درگذشت ابوی معززتان را تسلیت عرض می نماییم.

غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم ، سلامت و صبر  برای بازماندگان را از خداوند رحمان آرزومندیم.

هیات مدیره، بازرسین، شورای انتظامی و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان