شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام عضویت در هشتمین دوره گروه های تخصصی

شرایط احراز صلاحیت داوطلبین و مدارک لازم جهت اطلاع ، اعلام میگردد:

نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ....... دانلود

 

شرایط احراز صلاحیت:

1-  دارا بودن پروانه اشتغال بکار پایه یک در رشته مربوطه ( که از تاریخ صدور آن 2 سال گذشته و دارای اعتبار باشد و در صورت دردست اقدام بودن ، ارائه گواهی تمدید الزامیست ).

 

2-  نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت 7 سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.

 

3-  هیات رئیسه باید دارای شرایط عضویت در هیئت مدیره در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد ( اینجا کلیک نمایید )

 

4-   ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون، شرایط احراز بند 3 و بند 6 ماده 11 قانون را در سه بخش :

الف) حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.( اینجا کلیک نمایید )

ب ) صلاحیت علمی

پ) صلاحیت حرفه ای

 

5-   ماده 79 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ( اینجا کلیک نمایید )

 

6-  نامه شماره 400/6637 مورخ 20/2/95 معاونت محترم امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی ( اینجا کلیک نمایید )

 

مدارک لازم جهت ثبت نام عضویت در هشتمین دوره گروههای تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

 


1-               تصویر کلیه صفحات شناسنامه.

2-              تصویر کارت ملی.

3-             دوقطعه عکس 4*3.

4-             فرم درخواست داوطلبی ورزومه آموزشی ، مدیریتی ، علمی ( پیوست 4-1 و4-2 ).

5-              تصویر پروانه اشتغال بکار پایه یک مهندسی.

6-             اظهار نظر شورای انتظامی.

7-             گواهی ناظر بر صلاحیت حرفه ای موضوع بند پ-2 ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون.

8-             تصویر مدرک / مدارک تحصیلی

9-              تصویر کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی استان.

10-              گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی استان با ذکر تاریخ اولین صدور پروانه اشتغال به کار پایه یک. ( مکاتبات توسط سازمان )

11-           گواهی عدم اعتیاد. مکاتبات توسط سازمان )

12-          گواهی عدم سوء پیشینه. (مکاتبات توسط سازمان )

13-          رزومه کاری (خود اظهاری). ( پیوست 13 )

14-          استعلام از دادگستری محل اشتغال ( در خصوص گواهی موضوع بند الف-3 ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون)مکاتبات توسط سازمان)

15-          گواهی شرکت در سه دوره آموزشی وزارت راه وشهرسازی


 فرم درخواست داوطلب عضویت در هشتمین دوره گروههای تخصصی در قسمت پیوست های نظام نامه گروه های تخصصی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ 20/ 1/ 98 

مدارک خود را به امور اداری سازمان تحویل نمایید.


هیات اجرایی انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی