قروه قهرمان فوتسال جشنواره ورزشی اعضای سازمان شد تیم فوتسال قروه قهرمان فوتسال جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد.
تیم قروه در دیدار فینال توانست در ضربات پنالتی تیم سنندج ب را شکست و به مقام قهرمانی مسابقات برسد.
در دیدار دیگر تیم فوسال سقز با شکست تیم فوتسال مریوان مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.
همچنین تیم بیجار مقام تیم اخلاق مسابقات را بدست آورد.