لیست کاندیداهای انتخابات هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
هیات امنا:

 • رحمن غریبی
 • فاروق قادرمزی
 • هیوا فرجی
 • هژیر شاه اویسی
 • شاهرخ گودرزی
 • لقمان فیض اله بیگی
 • فرشاد اکرمی
 • آراز فاروقی
 • سینا ساعد
 • بهنام حق گو

بازرس:

 • سما بنی نجار
 • دل نیا رضایی