مجمع عمومی سازمان به زمان دیگری موکول گردید قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:
مجمع عمومی سازمان به زمان دیگری موکول گردید

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ضمن عرض پوزش، مجمع عمومی مورخ یکشنبه 22/ 7/ 97 ساعت 16 سالن مولوی دانشگاه کردستان به زمان دیگری موکول گردید.
زمان و مکان برگزاری مجمع متعاقبا به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.