مجمع عمومی سازمان به زمان دیگری موکول گردید به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند : مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نوبت دوم مورخ 8/ 12/ 97 روز چهارشنبه ساعت 16 تا 20 که مقرر شده بود در در سالن آمفی تاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردد بدلیل تداخل با برنامه تودیع و معارفه ریاست دانشگاه و حضور وزیر علوم ، به زمان دیگری موکول می شود.
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.