محمود محمودزاده سرپرست معاونت امور مسكن و ساختمان شد محمود محمودزاده با حكم وزير راه و شهرسازی بعنوان سرپرست معاونت امور مسكن و ساختمان منصوب شد
 در اين حكم محمد اسلامي تصريح كرده است: نظر به تعهد، سوابق علمي و مديريتي جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان "سرپرست معاونت امور مسكن و ساختمان" منصوب مي شويد.

در ادامه حكم "سرپرست معاونت امور مسكن و ساختمان" آمده است: اميد است با اتكال به الطاف الهي در اجراي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد و استفاده از تمامي ظرفيت ها و استعدادهاي بالقوه وزارتخانه اهتمام ويژه داشته و با تمتع از تجارت خويش و در چارچوب قوانين و مقررات در ايفاي بهينه و مطلوب وظايف محوله موفق و مؤيد باشيد.

وزير راه و شهرسازي در آذرماه سال 1397، محمود محمودزاده به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب كرده بود. وي پيش از اين مدير كل راه و شهرسازي استان اصفهان بوده است.