مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان دهگلان منصوب شد

طی حکمی از طرف ریاست سازمان، مهندس جمشید یوسفی عضو گروه مکانیک سازمان، مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان دهگلان شد.

در حکم مهندس محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان آمده است:

جناب آقای مهندس جمشید یوسفی

باسلام

احتراما به استناد مصوبه شماه یک مورخ 29/ 2/ 98 جنابعالی از تاریخ 1/ 3/ 98 بعنوان مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان دهگلان منصوب می شوید. امید است بااستعانت از خداوند منان در اجرای وظایف محوله در راستای اهداف عالیه سازمان موفق و موید باشید.

امید محمودی

رئیس سازمان