مشخصات و سوابق داوطلبین عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان جهت مشاهده سوابق و رزومه افراد کاندید کلیک نمایید:

اسامی نهایی داوطلبین عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

کد نامزد

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رشته نظام مهندسی

 

1001

قادر

بایزیدی

معماری

معماری

    دانلود

1002

فریبرز

خلیل اللهی

معماری

معماری

 

1003

محمد رضا

رضوی

معماری

معماری

 دانلود

1004

وریا

ژولیده

معماری

معماری

 دانلود

1005

محمود

قربانی

معماری

معماری

  دانلود

2006

فیروز

آقایی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهرسازی

  دانلود

2007

محمد رضا

جباری

برنامه ریزی شهری

شهرسازی

 

3008

اسعد

براخاصی

عمران

عمران

 

3009

مصلح

توحیدی

عمران - سازه

عمران

   دانلود

3010

محمد صدیق

ثابتی

عمران

عمران

 

3011

مهدی

حسام شریعتی

عمران-آب

عمران

 

3012

بهار

راستین

عمران

عمران

 

3013

غلام رضا

رشادت

عمران

عمران

 

3014

مسعود

شیرزادی

عمران

عمران

   دانلود

3015

فریدون

علی محمدی

عمران-خاک و پی

عمران

  دانلود

3016

باهر

نصری 

عمران

عمران

  

3017

امیر اسعد

نصری زر

عمران

عمران

    دانلود

4018

اسماعیل

سلیمی

مکانیک-کاربردی

مکانیک

   دانلود

4019

پدرام

گروهی

مکانیک-حرارت و سیالات

مکانیک

 

4020

امید

محمودی

تاسیسات مکانیکی ساختمان

مکانیک

 

5021

هیوا

سید یونسی

برق-قدرت

برق

   دانلود

5022

صمد

قادرپور

تاسیسات برقی

برق

 انصراف

5023

افشین

نامی سنندجی

تاسیسات برقی

برق

  دانلود

6024

سهراب

شهنازی

نقشه برداری-ژئودزی

نقشه برداری

 

6025

کریم

قادرمزی

نقشه برداری-ژئودزی

نقشه برداری

 

6026

علاءالدین

محسنی

نقشه برداری

نقشه برداری

 

7027

هومن

بلندی

عمران-برنامه ریزی و حمل و نقل

ترافیک

 

7028

جمال  

قناعت

عمران-راه و ترابری

ترافیک