نتایج مسابقات جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (کلیه رشته ها)

فوتبال دستی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

1

امید منصوری- افشین فتحی

فوتبال دستی

اول

2

حیدرابراهیمی-حمید مرادی

فوتبال دستی

دوم

3

خالد امینی-سیروان رشیدیان

فوتبال دستی

سوم

تخته نرد

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

1

آراز فاروقی

تخته نرد

اول

2

ادریس صالحی

تخته نرد

دوم

3

آرش اسد پور

تخته نرد

سوم

تنیس روی میز

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

1

نیما منصوری

تنیس روی میز

اول

2

مختارمقبل

تنیس روی میز

دوم

3

غلامرضا عبدی

تنیس روی میز

سوم

تنیس روی میز

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی( گروهی)

مقام

1

نیما منصوری-بهروزعزیز زاده

تنیس روی میز

اول

2

ئاکو ویسی-کاوه شمعدانی

تنیس روی میز

دوم

3

ماجد فرجاد-سیروان رشیدیان

تنیس روی میز

سوم

دارت

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی (آقایان)

مقام

1

عرفان پورافسانه

دارت

اول

2

کاوه رشیدی

دارت

دوم

3

مازیار گل سرشت

دارت

سوم

دارت

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی( بانوان)

مقام

1

اسرین امیری حسینی

دارت

اول

2

شبنم لطیفی

دارت

دوم

3

سوما تکیه خواه-شیوا لطیفی

دارت

سوم

شطرنج

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی(آقایان)

مقام

1

هیمن فاتحی

شطرنج

اول

2

آریز نصرت پور

شطرنج

دوم

3

کامران اسدی

شطرنج

سوم

شطرنج

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی(بانوان)

مقام

1

سمیه صفیاری

شطرنج

اول

2

اوین محمدی

شطرنج

دوم

3

فوزیه منیعی

شطرنج

سوم

تیراندازی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی(تفنگ)

مقام

1

رامتین جعفری

تیراندازی

اول

2

هیوا سیدیونسی

تیراندازی

دوم

3

محمد محمدی

تیراندازی

سوم

تیراندازی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته ورزشی(تپانچه)

مقام

1

گلاله بختیاری

تیراندازی

اول

2

مهناز الماسی

تیراندازی

دوم

3

امید خالدیان

تیراندازی

سوم

فوتسال
ردیف رشته ورزشی(فوتسال)
1 قروه فوتسال اول
2 سنندج ب فوتسال دوم
3 سقز فوتسال سوم