نفرات برتر مسابقات تیراندازی جشنوارە ورزشی اعضای سازمان مشخص شدند نتایج مسابقات رشته تیراندازی

(تفنگ)
مقام اول: رامتین جعفری
مقام دوم: هیوا سیدیونسی
مقام سوم: محمد محمدی
مقام چهارم بصورت مشترک: پویا سهرابی و فواد رستمی

(تپانچه)
مقام اول:گلاله بختیاری
مقام دوم: مهناز الماسی
مقام سوم: امید خالدیان