نماینده سنندج نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخاب مهندس سید احسن علوی نماینده مردم شریف سنندج، کامیاران و دیواندره را بعنوان نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.
مهندس امید محمودی در این پیام حضور مهندس علوی را بعنوان هیات رئیسه کمیسیون عمران نشان از توانمندی جامعه مهندسیی کردستان توصیف کرد.
وی اظهار امیدواری کرد تا حضور نماینده مردم شر یف استان در هیات رئیسه کمیسیون عمران منجر به توسعه استان و ارتقای جایگاه مهندسی و استفاده از مهندسین توانمند استان  شود.
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس در اجلاسیه سوم، بیستم خرداد برگزار شد.
بر این اساس، محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد.
علاوه بر این، ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد و سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج به عنوان نایب رئیسان اول و دوم کمیسیون عمران انتخاب شدند.
همچنین حسین نیاز آذری نماینده بابل و علیم یارمحمدی نماینده زاهدان به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.
صدیف بدری نماینده اردبیل نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران انتخاب شد.