هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کردستان از دکتر قناعت تجلیل کرد

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از تلاش ها و فعالیت های دکتر جمال قناعت تقدیر کرد.

مهندس فریبرز خلیل الهی رئیس سازمان، تلاش ها و فعالیت های دکتر قناعت را در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و همچنین شورای مرکزی ستود.

وی در جلسه هیات مدیره اظهار داشت: این تقدیر برای تلاش های چندین ساله دکتر قناعت در راستای ارتقای جایگاه سازمان در استان و کشور است.

عضویت در هیئت مدیره دوره های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، انتخاب اول جامعه مهندسی کشور  در دوره های ششم و هشتم و نفر دوم دوره هفتم شورای مرکزی ، خزانه دار شورای مرکزی، حضو در کلیه ارکان و سطوح مدیریتی این سازمان از سوابق دکتر قناعت محسوب می شود.