پایان خرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

آخرین مهلت تسلیم  اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 96 پایان خرداد است.

مؤدیان مالیاتی در اسرع وقت با مراجعه به سامانه www.tax.gov.ir   مراجعه و اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل نمایند.

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برای دریافت راهنمای نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی سال 1396 به سایت سازمان kurdnezam.ir بخش اطلاعیه ها مراجعه فرمایند.