پیام سازمان برای درگذشت عضو گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی درگذشت همکار گرامی "خانم مهندس شیلان آخوندی " عضو گروه شهرسازی سازمان را به خانواده آن مرحومه و جامعه مهندسی کردستان تسلیت گفت.
مرحومه مهندس آخوندی عضو پایه دو گروه شهرسازی سازمان، عضویت در گروه تخصصی شهرسازی را در کارنامه فعالیت خود داشتند.