پیش ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حادثه


قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

 بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند، ثبت نام بیمه تکمیلی درمان، عمر و حادثه اعضاء آغاز شده است.
لذا اعضای محترم می توانند تا تاریخ 30/9/97 نسبت به پیش ثبت نام به امور اداری سازمان مراجعه و یا با شماره 33565124 تماس حاصل فرمایید.

لیست تعهدات ......  دانلود