مناسب سازی ساختمان ها و اماکن عمومی برای معلولان وظیفه ای همگانی است

مهندس فریبرز خلیل الهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی پیامی بمناسبت سوم سپتامبر (12 آذر) روزجهاني معلولان بر تلاش همگانی کلیه شهروندان و نهادهای مسئول برای مناسب سازی ساختمان ها و اماکن عمومی برای معولان گرامی تاکید کرد.

مهندس خلیل الهی با اعلام اینکه طبق آمار مسئولین دو درصد از جمعیت کشور را شهروندان دارای معلولیت تشکیل می دهند، اظهار داشت: احترام به حقوق این جمعیت نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه ای همگانی است و باید نسبت به حقوق معلولان پیگیر و حساس باشیم.

وی باتوجه به رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این رابطه اعلام داشت: همانگونه که پیشتر نیز اعلام کرده ایم این سازمان آمادگی خود را برای برگزاری نشست ها و کارگروه های مرتبط با نهادهای مسئول جهت مناسب سازي و ارايه راهکار براي فضاهاي عمومي ،  پارکها وادارات دولتي جهت استفاده معلولان گرامی اعلام مي داریم .

رئیس سازمان با اشاره به   ماده دوم قانون مصوب سال 1383 مجلس محترم شوراي اسلامي جامع درباره حمايت از معلولين که كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظف کرده است  در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آن ها براي معلولان هم چون افراد عادي فراهم گردد افزود: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان امادگي خود را جهت همکاري هر چه بيشتر  با ادارات محترم بهزيستي وشهرداري هاي استان کردستان  برای برگزاري مستمر جلسات کارشناسي براي مناسب سازي و ارايه راهکار براي ورودي فضاهاي عمومي ،  پارکها وادارات دولتي اعلام می دارد.
وی در خاتمه اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در تلاش است ضمن فرهنگ سازی و ایجاد آشنایی شهروندان با نیازهای این گروه خاص از افراد جامعه، در ساختمان های خصوصی و دارای مالکیت شخصی و غیر دولتی نیز ضوابط مربوطه رعایت گردد.