اخبار و اطلاعیه

هزینه صدور پروانه اشتغال مهندسی

هزینه صدور پروانه اشتغال مهندسی

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

دوره آموزشی الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و مباحث انرژی در ساختمان

دوره آموزشی الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و مباحث انرژی در ساختمان

اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد

اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد

لینک ورود به دوره طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست)

لینک ورود به دوره طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست)

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی