اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی/ آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت 9 الی 17روز پنجشنبه مورخ21/5/1400 در محل های زیر :

شهرستانهای سنندج،قروه،سقز،بانه،بیجار،دیواندره،دهگلان،کامیاران،مریوان

برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته‌های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی ، ترافیک و نقشه‌برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند ، دعوت می‌شود با در دست داشتن:

 1. اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی .
 2. اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 3. اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی(مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی).
 4. اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.
 5. اصل و تصویر مصدق کارت ملی.
 6. دو قطعه عکس4×3.
 7. تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی استان.
 8. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 9. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تأیید هیأت اجرائی و دستگاه نظارت استان.

از تاریخ15/2/1400الی29/2/1400به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در سنندج ، بلوار آزادگان، اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان مراجعه و ثبت نام نمایند.

بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا درخواست هائی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیأت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می‌باشد،ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط زیر باشند:

شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیات های مدیره سازمان استان وفق ماده 11 قانون و مواد 58 و 59 آئین نامه

(اصلاحی 1394) به شرح زیر است:

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
 2. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 3. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. طبق ماده 59 آئین نامه( اصلاحی 1394) به شرح زیر:

الف – نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست نامزدی، یا گذشت 7 سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.

ب- نداشتن محکومیت قضائی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.

پ- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دوبار خلع ید در

پیمانکاری عمرانی خود.

ت- عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده 2 مکرر آئین نامه و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر شده باشد.

4) نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.

5) داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

6) حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای بشرح زیر:

الف- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیات مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک تحصیلی که توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون تعیین شده و به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است.

ب- مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته‌های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته‌های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا 10 سال پس از تصویب قانون ، یعنی تا سال1384)توضیح اینکه قانون مصوب سال 1374 ا ست.) بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد شد. این مدارک به شرح زیر است:

پ- گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.

در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های استان ها، این دوره های آموزشی سه گانه پس از انتخاب اعضای هیات مدیره برای آنان برگزارخواهد شد و ارائه تعهد برای گذراندن دوره های آموزشی مصوب الزامی است.

ت- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که نامزد مربوط ، خواستار عضویت در هیات مدیره در آن رشته است.

ث- داشتن دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.

ج- برای نامزدهائی که به دلیل ریاست سازمان استان، اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از5 سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای یا آموزشی یا تحقیقی در سال های متصل به زمان نامزدی بدون احتساب دوره ریاست سازمان استان الزامی است.

چ- داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان، قبل از تقاضای نامزدی.

ح- به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل  رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظائف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرائی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی باشد.

هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + شانزده =

اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی/ آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان