اطلاعیه شماره (5) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه شماره (5) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ رفع تعارض منافع

به استحضار داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان می رساند بر اساس بند 4-1-ح نظام نامه انتخاباتی به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظائف تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون مجاز نمی باشد .پیرو نامه شماره 430/28487 مورخ 3/3/1400 معاونت مسکن وساختمان  لیست دستگاه و ارگانهای مشمول تعارض منافع به شرح زیر تقدیم می گردد:

ردیفنام دستگاه های اجرایی و نظارتیردیفنام دستگاه های اجرایی و نظارتی
1ستاد وزارت راه و شهرسازی ، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها،سازمان ملی زمین و مسکن ، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ،  شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک،شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری از وزارت راه و شهرسازی.5تشکیلات مرکزی (ستاد) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل آن در استان ها، سازمان ها و شرکت های تابعه آن اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به بنیاد باشد.
2ستاد وزارت کشور، استانداری، فرمانداری،بخشداری،دهیاری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.6اعضای اصلی و علی البدل و کارکنان شوراهای اسلامی شهر و روستا
3اعضای شورای انتظامی، بازرسان، مشاوران و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، روساء، هیأت رئیسه، کارکنان دفاتر نمایندگی سازمان های استان ها7تشکیلات مرکزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی.
4تشکیلات مرکزی (ستاد) و مناطق، کلیه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد.8تشکیلات مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت شهرک های صنعتی استانی.

هیأت اجرایی نهمین دوره  انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 5 =

اطلاعیه شماره (5) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ رفع تعارض منافع