اطلاعیه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه
بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند ، روند برگزاری دوره های ارتقا پایه مهندسان به این صورت است که از طریق مجریان برگزاری دوره ها ( دانشگاه کردستان و دانشگاه جامع علمی کاربردی ) درخواست برگزاری دوره مربوطه در سامانه مدیریت دوره ها ثبت و کلیه مراحل برگزای دوره از انتخاب مدرس دوره تا صدور گواهی به صورت کاملا الکترونیکی بوده و کمیته آموزش سازمان در طی هر دوره نقش نظارتی و مدیریتی بر برگزاری دوره را دارد . بدیهی است زمان برگزاری دوره ، روز و ساعت آزمون توسط مجری آموزشی درخواست کننده دوره تعیین شده و به علت تعدد دوره ها در پایه و رشته های مختلف برنامه ریزی ها به صورت فشرده بوده و امکان جابجایی تاریخ برگزاری و روز و ساعت آزمون وجود ندارد و هیات مدیره و کمیته آموزش سازمان هم هیچگونه نقشی در تعیین و تنظیم موارد فوق ندارند .


کمیته آموزش سازمان

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + یک =

اطلاعیه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان